Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, Stanowiska i komunikaty, Walne Zgromadzenia LIR

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Autor: Red. dnia 15 stycznia 2015

Rysunek na wybory na wwwW związku z uchwałą KRIR nr 9/2014, informujemy, że wybory delegatów do Izb Rolniczych odbędą się 31 maja 2015 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały określającą harmonogram działań dot. wyborów oraz kandydowania!

UCHWAŁA NR 9/2014

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) uchwala się co następuje:

 § 1.

 1.      Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

1)      Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
2)      Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
3)      Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie,
4)      Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Zielonej Górze,
5)      Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
6)      Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
7)      Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą we Warszawie – Wesołej,
8)      Izby Rolniczej w Opolu z siedzibą w Opolu,
9)      Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale,
10)  Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Porosłach,
11)  Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
12)  Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
13)  Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach,
14)  Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
15)  Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,
16)  Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.

2.      Termin wyborów ustala się na dzień 31 maja 2015 r.

 § 2.

 Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych określa załącznik do uchwały.

 § 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz

Załącznik do uchwały nr 9/2014 KRIR

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Termin wykonania czynności:                                               Rodzaj czynności:

 do 31 stycznia: podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych;

do 3 kwietnia: wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby;

do 1 maja: sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej;

do 4 maja: powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej;

do 6 maja: przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej;

do 8 maja: podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe;

do 11 maja: – zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania;

do 15 maja: – powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,

-przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej;

do 17 maja: udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych;

do 21 maja: podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych;

do godz. 24.00 30 maja 2015 r.:  dostarczenie komisji okręgowej lub obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do  udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych;

godz. 24.00 30 maja 2015 r.:  przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8.00-18.00 31 maja 2015 r.:  głosowanie

do 21 czerwca 2015 r.:  zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby;

do 12 lipca 2015 r.:  zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia.

Red.

 

 

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.