Główna » Aktualności, RP Krośnieńska, RP Żagańska

WYJAZD STUDYJNY DO NIEMIEC

Autor: Red. dnia 18 października 2012

W dniach 7-8 listopada 2012r. Lubuska Izba Rolnicza organizuje wyjazd studyjny do Niemiec. Projekt realizowany jest z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jednym z głównych celów jest wymiana doświadczeń między społecznościami wiejskimi współczesnej Europy – Polski i Niemiec. Istotną tematykę stanowić będzie również wzrost świadomości znaczenia grupy zawodowej producentów rolnych, w tym kobiet, jak również poznanie i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego o charakterze rolniczym. Uczestnicy będą mogli obejrzeć gospodarstwa nowoczesne technologicznie z tradycyjnymi korzeniami, dostosowane poprzez nowoczesne technologie do nowych warunków z poszanowaniem pracy i tradycji przodków.

 

Wyjazd Studyjny

„Wymiana doświadczeń

między społecznościami wiejskimi współczesnej Europy – Polski i Niemiec”

7 – 8 listopada 2012r.

Program     

7 listopada 2012r.

10:00          Przyjazd do gospodarstwa – „Jelenie Błonie/Gut Hirschaue” – zwiedzanie Folwarku – sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa z ofertą wysokiej jakości żywności – sklepik i usługi sprzedaży w terenie na imprezach lokalnych

12:30          Obiad – danie regionalne

13:30          Zwiedzanie Gospodarstwa Ekologicznego/Biohof – idee edukacyjne dla mieszkańców miast i wsi

15:00          Zwiedzanie manufakturnej wytwórni soków naturalnych „Spreewald-Mosterei Jank” – małe przetwórnie lokalne

16:00          Zakwaterowanie w Hotelu „Zum Leineweber”

17:00          Warsztaty z partnerem niemieckim nt. rozwoju rolnictwa i regionu na Pograniczu oraz przyszłość WPR. Ekspert ze Związku Bauerów przedstawi krajowe wsparcie i uwarunkowania funkcjonowania małych usług i produkcji zdrowej żywności na obszarach wiejskich

19:00          Wspólna kolacja w obiekcie o charakterze starej architektury z elementami dziedzictwa kulturowego regionu

 

8 listopada 2012r. 

  9:30          Wizyta w gospodarstwie hodowlanym – nowoczesne technologie w hodowli, wymogi cross compliance

10:30          Przejażdżka łodziami po kanałach sprewaldzkich – wykorzystanie regionalnych uwarunkowań przyrodniczo-rolniczych (kanały) dla potrzeb turystycznych i rozwoju regionu

13:30          Obiad w Warowni Słowiańskiej „Slawenburg” w Raddusch – wykorzystanie elementów łużyckiej historii regionu jako przykład rozwoju przedsiębiorczości (agroturystyka, gastronomia, wykorzystanie lokalnych produktów spożywczych – dynie, inne uprawy)

15:00          Powrót do Polski

.

 

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.