Główna » Aktualności, Wyróżnione

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU LIR

Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2019

27 marca br. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej spotkał się z Prezesem Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa” sp. z o.o. Andrzejem Bikiem.

W spotkaniu poprowadzonym przez prezesa LIR Stanisława Myśliwca uczestniczyli również pracownicy kopalni oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Izbą w osobach: Krzysztof Nowakowski – z-ca dyrektora LOR ARiMR, Roman Fraszczyk – dyrektor LODR w Glisnie, Czesław Kalbardzyk – wójt gminy Łagów, Katarzyna Kis – LUW, Wojciech Kozieja oraz Henryk Dunas z UMWL, Władysław Piasecki – przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego, Zbigniew Kołodziej – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wlademar Sonnek – przedstawiciel KOWR OT w Gorzowie Wlkp. oraz lokalni rolnicy: Tomasz Okuszko i Grzegorz Iwanicki.

W pierwszej części prezes Zarządu kopalni Andrzej Bik przedstawił zakres działalności kopalni oraz metody rekultywacji gleby, zarówno tej rolniczej jak i przeznaczonej pod zalesienia. Następnie obecni na sali zapoznali się z rysem historycznym kopalni, która swą działalność rozpoczęła w 1863 r. oraz specyfiką wydobywania węgla metodą odkrywkową. Inżynier Jerzy Jarosz – kierownik ruchu zakładu poinformował, że wg ekspertów złóż surowca na tym terenie wystarczy do 2063 roku, jeżeli nadal będzie wydobywane jak dotychczas ok. 400 tys. ton.

Następnie wywiązała się dyskusja nt. wyłączenia gruntów III klasy na czas wydobycia węgla. Obecny na sali rolnik, który aktualnie dzierżawi od kopalni zrekultywowane grunty, stwierdził, że jest zadowolony z jakości pól, które aktualnie uprawia. Nachylenie terenu nie przekracza 10% i nie ma problemów z jakością upraw. Jedynie grząski teren, który utrzymuje się ok. 2 lat sprawia kłopoty w poruszaniu się maszynami rolniczymi. Nie są one jednak na tyle uciążliwe, aby uniemożliwić prace polowe. Prezes kopalni podkreślił, że przy dzisiejszej technologii wydobywania od wyłączenia gruntów do ich rekultywacji potrzebny jest czas około 2 lat.

Drugim elementem spotkania była prezentacja produktów pochodzących z węgla brunatnego, którą zaprezentował Arkadiusz Simiński – kierownik działu handlowego. Przedstawił pozytywne oddziały-wanie kwasu humusowego na walory glebowe oraz stymulację roślin. Omówił wyniki przeprowadzonych testów doświadczalnych oraz powiedział o przyszłościowych planach w odniesieniu do tego produktu.

A. S.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.