Główna » Aktualności

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ LUBUSKICH GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

Autor: Red. dnia 6 lipca 2011

W dniach 31.05-02.06.2011 przedstawiciele Lubuskiego Zrzeszenia Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w ramach programu KSOW zorganizowali wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie się z doświadczeniami opolskich i śląskich Grup Producentów Rolnych w skupie, standaryzacji i przetwórstwie produktów rolnych oraz wymiany wiedzy w zakresie działań konsolidacyjnych Grup.

Pierwszego dnia odbył się panel dyskusyjny na temat zorganizowania się Grup Producentów Rolnych, który poprowadził Prezes Zrzeszenia Andrzej Bawłowicz. Wszyscy zebrani wypowiedzieli się, na jakie problemy trafiali w trakcie tworzenia Grup, na jakim etapie są w dniu dzisiejszym i czego oczekują po zakończeniu się dopłat. Z w/w dyskusji wyciągnięto następujące wnioski: Tylko dobrze zorganizowane grupy mają szanse na dalsze istnienie, a mogą to zapewnić przede wszystkim poprzez tworzenie majątku trwałego w grupie; Należy wypracować rozwiązania prawne ułatwiające tworzenie i funkcjonowanie gpr i ich związków w przyszłości; Należy w dalszym ciągu promować tworzenie Grup; Ważnym elementem jest również analiza poszczególnych rynków jak i możliwość pośredniego lub bezpośredniego udziału zorganizowanych producentów rolnych w przetwórstwie.

 Drugiego dnia uczestnicy wyjechali do Zbożowej Grupy Producentów CHARBIELIN Sp. z o.o.  gdzie spotkali się przedstawiciele grup producentów rolnych województwa opolskiego i lubuskiego. Należy podkreślić, że w/w wyjazd studyjny był realizowany w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Urzędami Marszałkowskimi Województwa Opolskiego i Lubuskiego. Podstawowym zakresem działalności spółki jest produkcja roślinna, a w szczególności uprawa pszenicy ozimej, rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. Reprodukują również czołowe polskie odmiany pszenicy ozimej.  Po przywitaniu przez Prezesa spółki Pana Stanisława Grocholskiego uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji Pana dr Jarosława Grocholskiego nt. stosowania precyzyjnego rolnictwa u członków grupy, z której dowiedzieli się o podstawach systemu GPS zarówno podczas wysiewu nawozów, oprysków środkami ochrony roślin i zbioru zbóż i rzepaku. Aby ten system zastosować, członkowie grupy wcześniej zlecili pobranie prób gleby (czterech z 1 ha), na wszystkich swoich polach, a następnie te próby poddano analizie na udział składników makro i mikro elementów w stacji chemiczno-rolniczej. Po uzyskaniu w/w wyników opracowano mapę zasobności w w/w składniki dla poszczególnych pól. Dane te wprowadzono do komputerów połączonych z GPS, zainstalowanych na poszczególnych maszynach rolniczych, a one m.in. w zależności od zasobności pola aplikowały nawozy czy środki ochrony roślin. Wg informacji Jarosława Grocholskiego system ten doprowadził do znacznego ograniczenia kosztów w stosowaniu środków do produkcji rolnej. Po prezentacji Prezes Grupy oprowadził uczestników po obiektach firmy ARENDA Sp. z o.o., gdzie uczestnicy zobaczyli m.in.  silosy- magazyny zbóż i rzepaku o łącznej pojemności 10 tys. ton. Rzepakowa Grupa Producencka CHARBIELIN Sp. z o.o. składa się z 5 członków oraz co roku produkuje i sprzedaje ok. 5000 ton rzepaku. Natomiast Zbożowa Grupa Producencka CHARBIELIN Sp. z o.o. składa się również z 5 członków, a jej potencjał produkcyjny wynosi ok. 13 800 ton ziarna zbóż.
Następnie uczestnicy wyjazdu udali się do Opolskiej Grupy Producentów Rzepaku Sp. z o.o.  do Olszowej koło Strzelec Opolskich. Prezes grupy Pan Aleksander Materla oprowadził zgromadzonych po obiektach grupy owocowo- warzywnej (której jest również członkiem) – uczestnicy zobaczyli: czyszczarnię, sortownię i chłodnię warzyw oraz obiekty firmy AGROCENTUM Sp. z o.o., tj. tłocznię oleju i skład zaopatrzenia rolnictwa. Grupa składa się z 7 członków i średnio sprzedaje ok. 3 200 ton rzepaku.Zgodnie z kolejnym punktem programu uczestnicy udali się do Paczyny, gdzie zwiedzili Gospodarstwo Ogrodnicze „KLIMOWICZ” Sp. z o.o., które jest jednym z członków GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KLIMOWICZ Sp. z o.o.  Przed wejściem na obiekty, każdy dostał identyfikator i został zobowiązany do ubrania specjalistycznej odzieży ochronnej oraz ściągnięcia zegarków, w związku z przestrzeganiem wprowadzonego systemu HACCP. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć nowoczesne szklarnie z komputerowym systemem nawadniania, regulacji temperatury i aplikacji nawozów. Ponadto zobaczyli urządzenia grupy owocowo-warzywnej m.in. kombajn – sortownię, które są niezbędne do sortownia, paletowania, pakowania, przewożenia, magazynowania w chłodniach, pomidorów, ogórków.  Wszyscy uczestnicy w dyskusji podkreślali sprawny i precyzyjny reżim zarówno technologiczny, i jak bezpieczeństwa żywnościowego. Każda partia towaru jest oznakowana, z jakiej szklarni pochodzi, w jakim okresie zbierano warzywa i kto na danej zmianie pracował. Państwo Klimowicz opowiedzieli o problemach związanych ze zbytem swoich warzyw, które spełniają wszelkie wymogi jakościowe, w czasie rozprzestrzeniania się informacji o pałeczkach okrężnicy EHEC, stwierdzonych na kiełkach fasoli w Niemczech. Grupa Producentów Owoców i Warzyw KLIMOWICZ Sp. z o.o. skupia 5 członków i produkcja jej członków w 2011r. wyniesie: 7800 ton pomidorów, 420 ton ogórków, 6500 ton marchewki, 400 ton buraka czerwonego, 1300 ton selera,
100 ton pietruszki.
Następnie uczestnicy udali się do Gliwic, gdzie po zakwaterowaniu się zgodnie z programem w sali konferencyjnej miały miejsce wystąpienia wprowadzające i dyskusja. W pierwszej części przedstawicieli grup, które były odwiedzane, uzupełniali informacje o działaniach swoich grup, a w dyskusji odpowiadali na pytania i zwracali uwagę m.in. na konieczność dokładnego planowania i realizacji inwestycji szczególnie w grupach owocowo –warzywnych. Następnie Pani Iwona Korczak z Ministerstwa Rolnictwa przedstawiła prezentację o stanie zorganizowania się grup w kraju i inicjatyw w regionach – mające na celu ich konsolidację. O przykładach form zorganizowania się grup mówili Mariusz Olejnik, Henryk Tchórzewski – przedstawiciele z woj. opolskiego. W/w zwracali szczególną uwagę na konieczność dalszego zorganizowania się grup w tzw. „grupy grup danego produktu”. Podano przykład, że w woj. opolskim grupy producentów rzepaku i zbóż produkują ogółem 30% rzepaku województwa.  Dlatego przystąpiono do planu utworzenia podmiotu gospodarczego skupiającego grupy produkujące rzepak. Andrzej Bawłowicz – Prezes Lubuskiego Zrzeszenia Grup Producentów Rolnych- Izba Gospodarcza oraz Grażyna Norbert v-ce Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Grup Producentów Rolnych Dolnego Śląska – omówili cele i zadania swoich organizacji. Pan Bartosz Bukowiński z ARiMR z Opola przedstawił informację o instrumentach wsparcia grup producentów rolnych. Następnie przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z woj. opolskiego, lubuskiego, śląskiego i dolnośląskiego poinformowali o planach i przykładach działania w ramach programu KSOW. W wyniku dyskusji padały głosy o konieczności współpracy województw zachodniej Polski – tym bardziej, że zakłady przetwórcze z tych terenów zaopatrują się w surowce od producentów rolnych z kilku województw. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich woj. śląskiego i dolnośląskiego zadeklarowali wolę nawiązania współpracy wzorem woj. opolskiego i lubuskiego.

W trzecim dniu uczestnicy udali się do Gospodarstwa Rolnego Łany Wielkie, jednego z członków Grupy Producentów KAL-MAT Sp. z o.o. Po przywitaniu gości, Władysław Butor w-ce prezes grupy i pomysłodawca realizowanych inwestycji, przekazał zainteresowanym informacje o planach działania grupy i planach inwestycyjnych gospodarstw wchodzących w jej skład. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć ostatni etap inwestycji gorzelni rolniczej  planowanej produkcji 1 800 000 litrów spirytusu rocznie i biogazowni o mocy 526 MW. Władysław Butor poinformował, że całość substratu do biogazowni będą dostarczać członkowie grupy – co jego zdaniem jest głównym czynnikiem gwarantującym rentowność przedsięwzięcia. Pod koniec zwiedzania w/w obiektów Pan Butor pokazał uczestnikom oborę krów, o rekordowej w kraju wydajności średnio 11 tys. litrów od krowy, jak i małą tłocznię. Makuch rzepakowy z tej tłocznie przeznaczany jest, jako pasza dla krów, a olej sprzedawany jest do PKN Orlen na biopaliwa.  Niewielką ilość oleju rzepakowego Pan Butor butelkuje i przeznacza jako podarunek dla grup odwiedzających firmę. Uczestnicy wyjazdu również dostali po butelce oleju rzepakowego tłoczonego na zimno z ulotką informującą o walorach zdrowotnych oleju produkowanego przez jego firmę. Grupa liczy 5 członków, a jej roczna produkcja wynosi: ok. 5000 ton kukurydzy, ok. 3000 ton zbóż, oraz ok. 1500 ton rzepaku.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu studyjnego chwalili organizatorów za dobór odwiedzanych grup różnych produktów, w których ich liderzy wykazali się ciekawymi pomysłami i profesjonalizmem w realizacji nowoczesnych inwestycji.  Podczas całego wyjazdu gospodarze poszczególnych odwiedzanych grup tworzyli miłą atmosferę i otwartość na zadawane w dyskusji pytania, a pod koniec wizyty każdy zapewnił poczęstunek.W rozmowach uczestnicy podkreślali, że założony cel wyjazdu studyjnego został w całości osiągnięty i tego typu dobrze zorganizowane wyjazdy należy dalej organizować. Odwiedzanie dobrych przykładów funkcjonowania gpr i bezpośredni kontakt, dyskusja z inicjatorami ich utworzenia to najlepszy sposób w popularyzacji i dalszej organizacji się grup producentów rolny.

Lubuskie Zrzeszenie Grup Producentów Rolnych- Izba Gospodarcza
Beata Włodarczyk- Lewandowska

GALERIA:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.