Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Żagańska

ŻAGAŃSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 12 lutego 2016

W dniu 10 lutego 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gościeszowicach odbyło się posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Spotkanie poprowadził Zbigniew Żywień, przewodniczący Rady. W obradach uczestniczyli, oprócz członków Rady, goście w osobach: Stanisław Myśliwiec, prezes LIR, Jan Kosiński, Wójt Gminy Niegosławice, Anna Mrowińska, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach, przedstawiciele Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Niegosławice Waldemar Hołowko i Mirosław Dominiak, Andrzej Rochmiński, dyrektor LOR ARiMR, Andrzej Trzop, kierownik BDSPB LOR, Karol Zieleński, dyrektor oraz specjaliści Barbara Białek i Ewa Kmieć ARR OT Gorzów Wlkp., Leszek Ziaja Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Krystyna Opiła PZDR w Żaganiu.

Jako pierwszy głos zabrał S. Myśliwiec prezes LIR, który przedstawił najistotniejsze sprawy, którymi zajmuje się obecnie Izba. Priorytetem jest na pewno obrót ziemią. Obecnie możliwa jest jedynie dzierżawa nieruchomości, choć rolnicy, którzy przed wstrzymaniem sprzedaży mieli daleko posunięte procedury sprzedażowe mogą się starać o zakup tych gruntów. Także na niewielkie nieruchomości pozostające w zasobie rolnicy będą mogli składać wnioski o ich kupno. Ponadto prezes przedstawił zasady jakie obecnie obowiązują w obrocie nieruchomościami w województwie lubuskim, a dopracowane przez Radę Terenową przy ANR w Gorzowie Wlkp., której przewodniczącym jest Alfred Kałużny, członek Zarządu LIR.

Kolejną sprawą była ustawa prawo łowieckie. Praktycznie wszystkie proponowane projekty nowelizacji tej ustawy były nie do zaakceptowania przez środowisko rolnicze. Pojawiały się w nich zapisy, które odwracały uwagę od głównego problemu w związku, z którym ta ustawa miał być zmieniona, a mianowicie prawa własności. Pozytywnym zapisem pojawiającym się w proponowanych projektach nowelizacji ustawy jest szacowanie szkód łowieckich przez służby Wojewody, co wykluczy z tej czynności przedstawicieli kół łowieckich (KŁ), którzy przecież są stroną w sprawie. Dodał także, że obecnie 30 osób w kraju odbywa szkolenie na niezależnych rzeczoznawców ds. szkód łowieckich, z czego aż 3 z woj. lubuskiego. Jest Oczywiście kropla w morzu potrzeb, jednak od czegoś trzeba zacząć. Ciężko jest pogodzić interesy rolników i myśliwych, dlatego żeby wypracować akceptowalne zasady dla obu stron, trzeba wielu spotkań. Może gdyby było więcej takich, równorzędnych, konkurencyjnych związków jak PZŁ, nie byłoby tylu problemów i niejasności.

Następnie głos zabrał Jan Kosiński Wójt Gminy Niegosławice, a jednocześnie społecznik i gospodarz wyremontowanego GCK, w którym odbyło się posiedzenie. Powiedział, że stara się pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, tak aby gmina była coraz bardziej atrakcyjna na wielu płaszczyznach. Wójt ubolewa nad tym, iż część gruntów gminnych, zwłaszcza w środku miejscowości, zostało przekazane do ANR. Teraz te działki są zaniedbane, zachwaszczone, zakrzaczone, nikt się tym nie interesuje. Podobnie jest z przekazanymi zabytkami. Jak potwierdzają rolnicy, taka sytuacja jest również w innych gminach.

Kolejne głos zabrali przedstawiciele ARiMR. Tematem, który szczególnie interesuje rolników to płatności, a właściwie to, kiedy one się pojawią u rolników. Dyrektor Rochmiński i kierownik Trzop powiedzieli, ze nie jest to wina pracowników biur powiatowych, a systemu informatycznego. W marcu powinien już być sprawny w 100%. W lutym w skali kraju, wypłacony ma być 1 mld zł, natomiast w marcu kolejne 3 mld zł. Agencja stara się wypłacać płatności na bieżąco, jedynie w gospodarstwach, gdzie były kontrole, płatności zostały wstrzymane. Drugim tematem istotnym dla rolników jest nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych obszar „d”. Według harmonogramu realizacji PROW 2014-2020 ma ruszyć w marcu tak jak młody rolnik, tak więc ogłoszenia o naborze powinno pojawić się już w lutym. Na modernizacje przewidziane jest 8 mln euro w kopercie wojewódzkiej. Wszystkie wnioski będą podlegały ocenie punktowej. Dużą zmianą jest zasada konkurencyjności w wyborze dostawców, dlatego ARiMR będzie starała się przeprowadzić szkolenia w tym zakresie.

Zakres działań ARR omówili przedstawiciele OT w Gorzowie Wlkp. W tym roku zmieniły się zasady wnioskowania i przede wszystkim otrzymywania dopłat do materiału siewnego. Rolnicy mają wydłużony okres wnioskowania, jednak nie znają stawki dopłat do poszczególnych rośli. Zostanie ona określona dopiero po zebraniu wszystkich wniosków przez Ministerstwo Rolnictwa, ok września, a wypłat rolnicy mogą się spodziewać w grudniu. Jak stwierdzili zebrani rolnicy nie jest to komfortowe rozwiązanie dla nich. Kiedyś stawki były sztywno określone więc rolnik mógł kalkulować ile czego posiać. Od 18 lutego ruszy nabór wniosków o pomoc dla producentów mleka i trzody chlewnej. W tym przypadku ostateczna wartość pomocy również zostanie określona po zebraniu wszystkich wniosków.

Ostatnim prelegentem był Leszek Ziaja z PIW, który został zapytany o afrykański pomór świń (ASF) i inne czynniki chorobotwórcze występujące przede wszystkim w powiecie żagańskim. ASF jest niebezpieczną jednostką, w momencie jej stwierdzenia należy zlikwidować całe stado. W skali kraju wykryto 60 przepadków ASF, z czego tylko 3 u świń. Na terenie województwa nie stwierdzono do tej pory tej choroby. Bardziej groźna, szczególnie dla ludzi jest ptasia grypa, a zwłaszcza jej mutacje. Na terenie województwa, mimo dużej hodowli drobiarskiej nie stwierdzono przypadków zachorowań tym patogenem. Ostatni przypadek zakażenia włośnicą na terenie powiatu żagańskiego był zanotowany w 2013 roku. Lekarz zwraca szczególną uwagę na to u kogo i w jaki sposób przeprowadza się badanie na tego pasożyta. Najskuteczniejsze jest chemiczne badanie mięsa metoda wytrawiania. Koszt takiego badania to 18 zł w przypadku dzika i 11 zł w przypadku świni.

 P. Sas

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.