Główna » Aktualności

ZAGRODA EDUKACYJNA

Autor: Red. dnia 10 listopada 2011

W dniu 8 listopada 2011r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się seminarium informacyjno-promocyjne nt. „Idea i zasady tworzenia agroturystycznego gospodarstwa edukacyjnego”. Seminarium jest częścią projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Projekt ma na celu opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci.

Głównym celem seminarium było upowszechnienie wśród mieszkańców wsi idei agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych. Uczestnicy seminarium zapoznali się z zasadami funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych w Europie oraz z zasadami tworzona takiej sieci w Polsce.

Uczestnicy seminarium

„ZAGRODA EDUKACYJNA” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.

Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji „Zagrody edukacyjnej”. Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR. Uczestnicy sieci otrzymują promocję ofert w ogólnopolskim systemie internetowym oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe, a także możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń. Uczestnicy sieci otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej.

Jolanta Filipowicz - właścicielka gospodarstwa agroturystycznego "Koziołek Suchodołek" w Suchodole opowiedziała jak u niej funkcjonuje edukacja dzieci

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.zagrodaedukacyjna.pl

J.N.

Krzysztof Pawlak -Dyrektor OR KRUS w Zielonej Górze omówił zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby będące płatnikami KRUS

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.