Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady, Wyróżnione

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XVI EDYCJI KONKURSU „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” 2016 r. NA SZCZEBLU REGIONALNYM

Autor: Red. dnia 21 czerwca 2016

logoInformujemy, iż ruszyła XVI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” organizowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP. Patronat nad tym konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowie Województw.

Na szczeblu regionalnym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Finał Regionalnego Lubuskiego Konkursu odbędzie się 06 sierpnia 2016 r. w Lubuskim Centrum Winiarstwa w miejscowości Zabór.

Komisje konkursowe oceniać będą regionalny produkt żywnościowy oraz potrawę regionalną.

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

  1. Produkty i przetwory mięsne
  2. Produkty i przetwory z ryb
  3. Produkty mleczne
  4. Miód

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

  1. Przetwory owocowe
  2. Przetwory warzywne
  3. Produkty zbożowe
  4. Wyroby cukiernicze

Napoje regionalne

Podkategorie:

  1. Napoje bezalkoholowe
  2. Napoje alkoholowe

Inne produkty regionalne w szczególności łączone produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

 

Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Produkty te muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami wynikającymi ze specyficznych warunków i glebowych regionu z którego pochodzą.

Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. Mogą być przygotowane i przywiezione do oceny przez osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne czy też małe firmy branży rolno-spożywczej. Jeden producent może zgłosić jeden produkt  w każdej kategorii.

Regionalne Potrawy – kategoria ta w tym konkursie ma na celu identyfikację oraz określenie miejsc wytwarzania poszczególnych potraw np. w firmach gastronomicznych lub w gospodarstwach agroturystycznych. Ma to przyczynić się do promowania lokalnej, tradycyjnej żywności  przez regionalna gastronomię, oraz budowy produktu turystycznego i marki regionu.

Wypełnione karty zgłoszeń na regionalny produkt żywnościowy lub potrawę należy  przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra do dnia 15 lipca 2016 r.

Bliższych informacji na temat konkursu można uzyskać: w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi u Pana Piotra Czura nr tel. (68) 456 52 72.

Laureaci regionalnej edycji konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa, zaś Przedstawiciele Komisji Konkursowych dokonają dodatkowych nominacji nagrodzonych produktów i potraw regionalnych do nagrody honorowej „Perła 2016”.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

w Zielonej Górze

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

w terminie do 15 lipca 2016r.

W załączeniu znajdują się formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu.

Regulamin-gastronomia
Regulamin-prrodukt
Wzór-listy-potraw
Wzór-listy-produktów
Zgłoszenie-potrawa-2016
Zgłoszenie-produkt-2016

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.