Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady

TYLKO DWA DNI NA ZGŁASZENIE SIĘ DO KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ LUBUSKA 2016”

Autor: Red. dnia 27 kwietnia 2016

Zostały już tylko dwa dni do zgłoszenia się do konkursu „Najpiękniejsza Wieś Lubuska”. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Dla najlepszych czekają cenne nagrody.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich prowadzi nabór do konkursu: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016”, który został objęty honorowym patronatem Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

partonat

Celem konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez:

  • aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,
  • wzmacnianie tożsamości lokalnej – ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,
  • dbałość o estetykę i zachowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego wsi,
  • realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

Organizatorzy konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów

Instytucje wspierające:

  • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
  • Lubuska Izba Rolnicza

Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalach internetowych:

Harmonogram konkursu :

  • Termin składania zgłoszeń – do 29 kwietnia 2016 roku,
  • Ocena formalna zgłoszeń przez Komisje Konkursową – 13 maja 2016 roku,
  • Wizytacja we wsiach – do 10 czerwca 2016 roku,
  • Planowany termin podsumowania konkursu – 15 czerwca 2016 roku.

Adres nadsyłania zgłoszeń:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

z dopiskiem: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016 – Konkurs

pasek

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulaminu Konkursu -2016
załącznik nr 1 Zgłoszenie do Konkursu
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie członka Komisji Konkursowej
Załącznik nr 4 Kryteria i punktacja oceny wsi

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.