Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE SZKOLENIA LEŚNE

Autor: Red. dnia 13 listopada 2014

Właścicielu lasu, Rolniku chcący posadzić las!

Kończymy cykl szkoleń w  województwie lubuskim dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w zakresie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Zapraszamy na szkolenia w poniższych terminach i miejscowościach. W programie:

Dzień pierwszy:

  1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013).
  2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.
  3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych
    z produkcji rolnej.
  4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych,
    z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania.
  5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.

II dzień,
Zajęcia w terenie, w lesie (prosimy o odpowiedni ubiór)

1. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia.
2. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia.
3. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) różnych fazach rozwojowych.

Harmonogram szkoleń:

18-19.11.2014 r. – Nowogród Bobrzański, sala remizy strażackiej przy ul. Unii Europejskiej 2, godzina 9:00,

20-21.11.2014 r. – Połupin, Bar „Pod Lwem”, ul. Krośnieńska 1, godzina 9:30,

27-28.11.2014 r. – LODR, Kalsk, 27.11. godzina 13:00, 28.11. godzina 9:00,

4-5.12.2014 r. – Pałac w Gliśnie, Glisno 123, godzina 10:00,

ZAPRASZAMY!

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.