Główna » Aktualności, Targi rolnicze i dożynki

ZAPRASZAMY ROLNIKÓW POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

Autor: Red. dnia 27 listopada 2012

Przewodniczący Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej Błażej Szczepanik zaprasza na posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 07.12.2012r. o godz. 1000, w sali Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1.

Proponowany program spotkania:

  1. Otwarcie posiedzenia, sprawy regulaminowe – Przewodniczący Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR Błażej Szczepanik.
  2. Przedstawienie informacji nt. wyłączeń gruntów z dzierżaw wielkoobszarowych przeznaczonych do sprzedaży na terenie powiatu międzyrzeckiego, nowych zasad sprzedaży ziemi z zasobów ANR oraz przypadków bezumownego użytkowania gruntów – przedstawiciel Oddziału Terenowego ANR w Gorzowie Wlkp.
  3. Informacja nt. nowych zasad oraz mechanizmu modulacji w płatnościach, a także możliwość skorzystania z dopłat do kredytów preferencyjnych – przedstawiciel Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze.
  4. Przedstawienie informacji z realizacji wykonanych zadań konserwatorskich w powiecie międzyrzeckim – przedstawiciel Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.
  5. Przedstawienie zadań statutowych, informacja o bieżącej działalności – przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.
  6. Wolne wnioski, dyskusja.
  7. Zakończenie obrad.

Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań przedstawicielom: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.