Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Żarska

ŻARSKA RADA POWIATOWA

Autor: Red. dnia 16 września 2015

W dniu 11 września br. W Urzędzie Gminy w Żarach odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, które poprowadził przewodniczący Marian Dziwulski. W spotkaniu uczestniczył prezes LIR Stanisław Myśliwiec. Tematem wiodącym były sprawy związane z szacowaniem szkód łowieckich i relacjami na płaszczyźnie rolnik, koło łowickie. S. Myśliwiec przypomniał, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego sejm musi do stycznia 2016 r. uchwalić nową ustawę Prawo łowieckie, niestety obecne projekty nowelizacji tej ustawy są mocno krzywdzące przede wszystkim rolników, ale również myśliwych. Jeżeli nie będzie dobrego projektu, a tego obawiają się rolnicy, a przeforsuje ją parlament, sprawa może ostatecznie trafić do odpowiednich organów europejskich. Należałoby się również przyjrzeć czy PZŁ nie jest monopolistą i takie zapytanie już złożył prezes LIR. Współpraca z kołami łowieckimi nigdy nie należała do łatwych, natomiast nie można wszystkich kół włożyć do jednego worka. Są koła i ich przedstawiciele, którzy rozumieją problemy i tu można się porozumieć.

Przedstawiciel LIR z miasta Żary I. Kowal stwierdził, że wielu rolników nie jest przygotowana na konfrontacje z przedstawicielami KŁ podczas szacowania szkód na ich polach. Brak wiedzy powoduje sytuacje konfliktogenne, co nie sprzyja pozytywnemu załatwieniu sprawy. Potrzebna jest szersza informacja w środowisku rolniczym, czy nawet szkolenia dotyczące szacowania szkód łowieckich, dlatego przytoczył kilka istotnych wskazówek dotyczących postępowania jeśli wystąpią szkody w uprawach. Członkowie rady mówili o różnych problemach, jednak podstawowym jest często brak miejsca i osoby wyznaczonej przez KŁ do zgłaszania szkody. Jak można oszacować szkodę skoro nie wiadomo gdzie ją zgłosić. Pojawiła się również prośba o przeforsowanie zapisu w nowej ustawie Prawo łowieckie o odpowiedzialności finansowej KŁ, a w przypadku upadłości, czy rozwiązania się koła, aby taka odpowiedzialność automatycznie przechodziła do Zarządu Okręgowego PZŁ.

Prezes Myśliwiec podkreślił, że wszystkie sprawy problemowe należy przekazywać do wydziału rolnictwa w poszczególnych gminach. Tam również muszą mieć informacje o przedstawicielach KŁ zobowiązanych do przyjmowania zgłoszeń o wystąpieniu szkody.

Kolejnym tematem była susza w uprawach rolnych. Jak zauważył przewodniczący 2 stacje meteorologiczne w województwie to zdecydowanie za mało. Część gmin, kiedy były szacowane straty w zbożach, nie była brana pod uwagę. Teraz nie ma takiej możliwości żeby w jakimś gospodarstwie wykazana została strata powyżej 30%. Czyli obecne przepisy idą tak naprawdę w kierunku skłócenia rolników.

Na posiedzeniu wspomniano również o działaniach PROW 2014-2020, a mianowicie o trwającym naborze wniosków na premie dla młodych rolników oraz przyszłym naborze na modernizację gospodarstw. Jak stwierdzili obecni kryteria przyznania środków są tak wygórowane, że skorzysta z nich niewielki procent. Mimo, że na premie dla młodych rolników został przedłużony termin składania wniosków, to tylko 2 wnioski zostały zaakceptowane w woj. lubuskim.

Na zakończenie zostały ustalone ogólne tematy na kolejne posiedzenia Żarskiej Rady Powiatowej LIR. Następne spotkanie zaplanowano w październiku w gminie Brody, gdzie tematem będą dzierżawy rolnicze na terenie przyszłej kopalni węgla brunatnego.

P. Sas

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.