Główna » Aktualności, Rady powiatowe:

ZBOŻA DOBRZE PRZEZIMOWAŁY

Autor: Red. dnia 13 kwietnia 2008

W jakiej kondycji są  tegoroczne zboża?

Czesław Kondratiuk, dyrektor Stacji Doświadczalnictwa Oceny Odmian w Świebodzinie:

Czesław Kondratiuk

Przezimowanie upraw jest bardzo dobre, praktycznie nie było ostrej zimy. Istnieje więc zagrożenie różnymi chorobami zbóż, trzeba więc prowadzić bardzo dużą ochronę przeciw chorobom. Na rzepaku  w 100% należy stosować ochronę przed słodyszkiem rzepakowcem, gdyż były  słabe naloty szkodnika. Wegetacja jest jednak nieco opóźniona przez zimny kwiecień. Należy również wspomnieć o trudnych początkowych tzw. zaklepanych wschodach roślin, gdy wskutek warunków atmosferycznych siewki nie mogły się przebić przez glebę. Plony w 2008 roku należy jednak szacować jako bardzo dobre.

PROGNOZY EKONOMICZNE  ZBÓŻ

Od połowy kwietnia na krajowym rynku zbóż przeważają spadki cen i taka tendencja może się utrzymać – wynika z analizy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Według danych resortu, cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w ciągu tygodnia obniżyła się o 0,4 proc. i w dniach 21-27.04 ukształtowała się na poziomie 942 zł/t. Była to cena zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale o prawie 48 proc. wyższa niż przed rokiem.
W analizowanym czasie cena skupu żyta konsumpcyjnego wzrosła o 0,7 proc. do 757 zł/t. Jednak była ona o 1,3 proc. niższa niż przed miesiącem i o ponad 27 proc. wyższa niż przed rokiem.
W ciągu tygodnia jęczmień paszowy potaniał o 1,2 proc. do 846 zł/t. Jednocześnie był on o 0,6 proc. tańszy niż przed miesiącem, ale o blisko 44 proc. droższy niż przed rokiem.
„Wysokie ceny ziarna oferowanego na giełdach spowodowały zmniejszenie zainteresowania ich zakupem, przez co handel przeniósł się na rynek pozagiełdowy. Większość przetwórców oczekuje na dalszy spadek cen zbóż.

Czynniki wpływające na poziom cen:
– zapasy początkowe

Stan krajowych zapasów zbóż na początku sezonu 2007/2008 wynosił 0,7 mln t wobec 3,7 mln t w poprzednim sezonie. W kraju nie było już ziarna na zapasach interwencyjnych, natomiast w całej UE wynosiły one 2,5 mln t wobec 14 mln t na początku sezonu poprzedniego.
– poziom produkcji
W grudniu 2007 r. o 0,3 mln t w dół skorygowano wrześniowy szacunek zbiorów zbóż. Według ostatniej oceny GUS zbiory w 2007 r. wyniosły 27,1 mln t. Były one o 5,4 mln t wyższe od niskich zbiorów uzyskanych w 2006 r. i o 0,4 mln t wyższe od średniej z lat 2001-2005.
Taki wzrost produkcji wynikał z dobrych plonów, na które wpływ miały przede wszystkim korzystne warunki atmosferyczne. Plony zbóż ogółem oszacowano na 32,5 dt/ha, tj. o 25% więcej od uzyskanych w roku 2006. Powierzchnia uprawy była tylko nieznacznie niższa (o 0,3%) niż w roku poprzednim i wyniosła ok. 8,4 mln ha. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ukształtowały się na poziomie 25,3 mln t (w tym ok. 8,3 mln t pszenicy, 3,1 mln t żyta i 4,0 mln t jęczmienia), tj. o 23,8% wyższym niż w 2006 r. Natomiast zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosły ponad 1,7 mln t, tj. o 36,6% więcej niż przed rokiem.

– zużycie krajowe
W bieżącym sezonie przewidywany jest dalszy spadek pogłowia trzody chlewnej, a wysokie ceny zbóż i pasz mogą wpłynąć na jego pogłębienie. Natomiast, pomimo przypadków ptasiej grypy wykrytych w Polsce, przewiduje się utrzymanie wzrostowej tendencji w produkcji drobiarskiej. W tej sytuacji ocenia się, że paszowe zużycie zbóż w całym sezonie 2007/2008 może zmniejszyć się o ok. 5% w porównaniu do poprzedniego sezonu i wynieść 16,7 mln t. Prawdopodobnie nastąpi też dalsze zmniejszenie zużycia zbóż na cele konsumpcyjne. Przewiduje się jednak wzrost wykorzystania zbóż w przemyśle do 1,4 mln t. W całym sezonie 2007/2008 krajowe zapotrzebowanie na zboże będzie niższe niż w poprzednim sezonie (o 3%) i może ukształtować się na poziomie 26,3 mln t. Mimo, że krajowe zasoby ziarna są wyższe od przewidywanego zużycia, to jednak w bilansie zbóż wystąpi strukturalny niedobór wysokojakościowego ziarna, spadek cen zbóż” – napisano w analizie rynku. 

SONDA

CZY POSIADA PAN W GOSPODARSTWIE ZAPASY ZBOŻA?

Zapytaliśmy kilku lubuskich rolników, gdyż rynek notuje wysokie ceny związane z małą podażą surowca. Kiedyś okres przed żniwami –  przednówek, był czasem braku zbóż chlebowych, jednak

Stanisław Myśliwiec

wydaje się, iż dziś przy mocno sterowanym rynku rolnym nie powinno dochodzić do takich sytuacji.

 

Stanisław Myśliwiec (gm. Zabór): – Wiosna 2008 jest bardzo dobra dla rolnictwa w mojej gminie, wszystko więc wskazuje, iż plony będą bardzo dobre. Myślę, że średnia ubiegłoroczna zostanie powtórzona. Mam gospodarstwo ekologiczne, więc nie intensyfikuję produkcji. Zapasów nie posiadam, sprzedałem  zboże 3 tyg. Temu, czekałem na rozwój sytuacji a poza tym posiadam magazyny i zbiorniki.  3 lata suszy w Europie w ostatnich latach wyczyściło magazyny i skonsumowano zapasy. Za dużo gruntów przeznaczono pod rośliny energetyczne. Jeszcze 2 lata temu niektóre podmioty skupowe dawały rolnikowi za żyto po 210 zł/t, co było zupełnie nieopłacalne. Dla konsumenta lepiej by był większy urodzaj, gdyż odczuje to na każdym bochenku chleba.

Jan Gaborek

Jan Gaborek

: Zapasy już mi się powoli kończą. Zboże na wiosnę traktuję jako żelazną rezerwę finansową, środki są wtedy niezbędne na nawozy i inne środki do produkcji, które ciągle drożeją. A  pieniądze zawsze wcześniej się rozejdą.  Oziminy są bardzo ładne. Szacuję, jeśli jeszcze będzie  kilka dobrych opadów będą dobre. Kwietniowe nasilone opady zepsuły nieco strukturę gleby, która się zeskorupiła i popękała. Średni plon szacuję na 5-6 ton pszenicy z ha. Mam głównie produkcję warzywną, więc zboże traktuję jako płodozmian i nie stanowi głównego dochodu. 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.