Główna » Aktualności

ZIELONA KSIĘGA – POTRZEBA PROMOWANIA SMAKÓW EUROPY

Autor: Red. dnia 4 października 2012

Europejska oferta rolna i spożywcza jest różnorodna i bogata, jednak słabo promowana.

Komisja Europejska przygotowała w 2011 r. Zieloną Księgę w zakresie potrzeb promocji i informacji o produktach rolnych,  dotyczącą celów jakie ma realizować polityka  promocyjna na rynku wewnętrznym oraz zewnętrznym, a także narzędzi ich realizacji.

Kluczowe zagadnienia Księgi 

Do kogo należy kierować politykę informacyjną i promocyjną dotyczącą produktów rolnych, aby sprostała  rynkowi i zapewniała większą europejską wartość dodaną?

Potencjał lokalnego rolnictwa nie jest wystarczająco wykorzystywany. Rynki regionalne i lokalne są ważnym miejscem spotkań producentów i konsumentów. Pozwalają na wnoszenie wkładu w miejscowy rozwój, oraz dostęp do bardzo różnorodnych produktów, zakorzenionych w bliskiej tradycji i sposobie życia.

Jakie działania informacyjne i promocyjne należałoby wprowadzić, aby przyczynić się do zwiększenia roli rynków regionalnych i lokalnych?

Swojskie wędliny to polska tradycja

Należy wzmocnić więź między Europejczykami i rolnictwem. Konieczne jest zachęcanie do konsumpcji produktów europejskich, zarówno przez poprawę wizerunku produktów, jak i przybliżając europejskie systemy jakości konsumentom.

W tym celu należy informować konsumentów poprzez różne formy kampanii o:

• Europejskich normach produkcji: europejskie rolnictwo słynie z surowych wymogów w zakresie higieny, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt oraz norm produkcyjnych.

• Informacje dotyczące zrównoważonego odżywiania: programy zachęcające do spożycia owoców i warzyw aby poprawić nawyki żywieniowe, umiarkowanego spożycia alkoholu.

• Europejskie systemy jakości3, takie jak np. oznaczenia: CHNP, CHOG, GTS, rolnictwo ekologiczne, regiony najbardziej oddalone, zapewniają konsumentom wysoką jakość produktów, w szczególności pod względem smaku, pochodzenia i metod produkcji.

KE poleca współpracę między państwami członkowskimi w celu uzupełniania kampanii promocyjnych z sektorem prywatnym i popierać ich synergie. Ponadto proponuje stymulację konsumpcji dodatkowymi programami np. produktów mleczarskich, itp.

Programy te, najczęściej współfinansowane przez wszystkie zainteresowane strony (UE, organizacje zawodowe i państwo członkowskie), z reguły trwają trzy lata. Dotyczą one jednego lub kilku produktów lub znaków jakości i jak na razie ich zasięg w Europie jest niewystarczający.

KE poleca również wzmocnić pozycję europejskiego rolnictwa na światowym rynku, gdyż eksportujemy głównie napoje alkoholowe poza UE.

 

WIEPRZOPEDIA.pl  – SMAKI  POLSKIE

Jednym z krajowych projektów promocyjnych realizowanych przez Izby  Rolnicze formie kampanii jest „Smaki polskie-Wieprzowina-polska tradycja” ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Celem portalu jest promowanie wśród konsumentów wieprzowiny, jako wartościowego i smacznego składnika codziennej diety oraz umożliwienie konsumentowi odnalezienie w interesującej go okolicy, detalicznych placówek handlowych i gastronomicznych oferujących mięso i markowe wyroby mięsa wieprzowego.

Obalamy  mity o przekonaniu konsumentów, że wieprzowina ma wpływ na choroby krążenia. Ilość cholesterolu w mięsie nie różni się istotnie między gatunkami zwierząt. Wg Instytutu Żywności  nie poziom cholesterolu a ilość spożytej tkanki tłuszczowej decyduje o poziomie konsumpcji cholesterolu w diecie.Wyroby z wieprzowiny mają wielowiekową polską tradycję, konsumujemy rocznie ok.42 kgmięsa wieprzowego. Polecamy więc dobre i zdrowe potrawy oraz polskich producentów.

Zapraszamy chętne placówki do promocji – wpiszemy Was do naszej bazy na witrynie wieprzopedia.pl! Kontakt Biuro LIR!

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.