Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR

ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 29 września 2010

24 września 2010 roku w sali konferencyjnej siedziby Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zielonogórskiej RP LIR Władysław Piasecki, omówił proponowany porządek obrad, a także przedstawił gości i delegatów przybyłych na posiedzenie.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze Pani Elżbieta Kwaśniewicz p.o. Dyrektora oraz Pan Andrzej Trzop kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich. Przekazali oni informację nt. sposobu postępowania rolników w przypadku nie zebrania plonów na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz informację dotyczącą pomocy przewidzianej dla gospodarstw, które ucierpiały w powodzi w 2010 roku. Udzielono informacji dotyczącej bieżącej pracy LOR ARiMR w Zielonej Górze oraz jak przebiega nabór wniosków o dopłaty w 2010 roku. Ponadto Pani Kwaśniewicz poinformowała oraz wyraziła swoje zadowolenie z faktu iż województwo lubuskie zajmuje I miejsce co do ilości rozliczonych wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Na posiedzeniu z ramienia Ministerstwa Rolnictwa obecna była Pani Anna Firlej koordynator ds. tworzenia grup producenckich w województwie lubuskim. Zaoferowała swoją pomoc w przypadku osób zainteresowanych podając numer po który można dzwonić w  razie pytań: 663233399.
Kolejnym punktem posiedzenia było wydanie opinii przez Zielonogórska Radę Powiatową Lubuskiej Izby Rolniczej, w sprawie zakupu niezabudowanych nieruchomości rolnych Koźla134,2100 ha i Koźla116,2543ha przez dotychczasowych dzierżawców, na zasadzie pierwszeństwa zakupu-o opinie zwróciła się ANR Filia Zielona Góra.

Po omówieniu spraw bieżących Przewodniczący Zielonogórskiej RP LIR Władysław Piasecki zakończył posiedzenie, dziękując za przybycie gościom oraz delegatom.
Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.