Główna » Aktualności

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO TOWAROWY MA 20 LAT

Autor: Red. dnia 12 września 2014

Lubuska Izba Rolnicza dnia 11 września br. uczestniczyła w  XX-leciu Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego. Spółka potocznie zwana Giełdą Rolną powstała w 1994 roku na gruzach budynków upadłej mleczarni. Dziś współpracuje z producentami z całego regionu i skupia obecnie na swoim terenie 60 firm różnych branż – rolno- spożywczą, w tym mięsną, rybną, mleczarską. Jubileusz świętowano z udziałem wiceminister rolnictwa Zofii Szalczyk, która przypomniała 25 lat wolności, która przełożyła się na wolność gospodarczą i powstawanie giełd, apelowała o „patriotyzm kulinarny” Polaków w obecnej sytuacji embarga na warzywa i owoce. Marszałek Elżbieta Polak gratulując firmie Jubileuszu doceniła rolę promocyjną lubuskiej żywności. Władysław Piasecki, prezes LIR, nawiązał do dobrej pozycji eksportowej i zwyżkowego bilansu w produkcji żywności na terenie województwa lubuskiego oraz konieczności rozszerzenia działalności rynków rolnych i znaczniejszego umocowania w nich producentów rolnych i grup producenckich.

Podsumowując działalność spółki prezes Jacek Urbański przypomniał i docenił wiele osób tworzących ZRRT przez ostatnie lata.

Lubuska Izba Rolnicza korzystając z doskonałego położenia obiektów ZRRT w mieście, włącza się we wszelkie imprezy promujące lubuskich producentów żywności oraz rolników, sadowników, czy rolników ekologicznych, m.in. współtworzyła pierwsze edycje Lubuskiego Dnia Żywności, Lubuskie Plony Jesieni, itp.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.