Główna » Aktualności, Kolonie i zimowiska, Wyróżnione

ZIMOWISKO 2019 – INFORMACJE/DOKUMENTY WSZYSTKIE

Autor: Red. dnia 7 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na zimowisko, które odbędzie się w dniach 12-21.01.2019 r. w Białym Dunajcu.

Wypoczynek zimowy w 2019 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna urodzona od 1 stycznia 2003 roku, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS (pobiera rentę lub emeryturę) w czasie trwania zimowiska.

W programie przewidziano naukę jazdy na nartach.

Program zimowiska >> czytaj

W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze.

Zapraszam do kontaktu – Katarzyna Frąckowiak, tel. 68-324 62 62.

 

Poniżej informacje o dokumentacji niezbędnej do udziału w zimowisku w Białym Dunajcu w terminie 12-21.01.2019r.

 

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;

 

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt (wzór w załączeniu),

 

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania (wzór w załączeniu);

 

– zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych (wzór w załączeniu); na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres tj. ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i poczta; jeżeli rodzic / opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie to na jaki okres została przyznana (od – do)

 

– oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (druk KRIR – wzór w załączeniu )

 

– oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (druk FSUSR – wzór w załączeniu) – nowe

pod oświadczeniami musi się podpisać rodzic, na którego zostało wystawione zaświadczenie KRUS, na oświadczeniu rodzic musi wpisać:

pełen adres zamieszkania uczestnika wypoczynku, tj. ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta,

imię i nazwisko uczestnika wypoczynku,

pełną datę urodzenia uczestnika wypoczynku.

 

Odpłatność ze strony rodziców/opiekunów za jednego uczestnika zimowiska wynosi 650,00 zł. Należy ją dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, Warszawa: BGŻ BNP Paribas 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu.

 

Stosowne dokumenty w oryginale, wraz z kartą kwalifikacyjną i dowodem wpłaty, proszę przesłać do siedziby Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra, do dnia 19.12.2018r.

Karta kwalifikacyjna >> pobierz

Lista co zabrać >> pobierz 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.