Główna » Aktualności

ZJAZD SOŁTYSÓW LUBUSKICH

Autor: Red. dnia 16 kwietnia 2012

Sołtys to najważniejsza funkcja w Polsce na wsi od XII wieku” – powiedział w trakcie zjazdu Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i senator RP. Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy odbył się w sobotę, 14 IV br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. W Lubuskiem funkcję sołtysa sprawuje 1007 osób, w ostatnich latach zauważa się przewagę pań wybieranych w sołectwach.

W spotkaniu udział wzięło również wielu delegatów LIR, którzy pełnią zaszczytną funkcję sołtysa w swoich wsiach. Izba włącza się również do współorganizacji kolejnej edycji konkursu „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012” z finansowymi nagrodami. Podczas obrad zjazdu został podsumowany konkurs „Sołtys Roku 2011”, prowadzony przez Gazetę Lubuską, gdzie kolejny raz laureatem został sołtys Górzyna z przysiółkiem Gozdno w gminie Lubsko – Zbigniew Mróz, kolejne miejsce zajęła Regina Nowak z Jezior Wysokich oraz Marek Twardziak z Głuska. Nagrodzono również sołtysów w powiatowych rankingach plebiscytu. W powiecie słubickim wygrał sołtys Drzecina i delegat LIR Ryszard Świderski.

Podczas Zjazdu Sołtysów dokonano wyboru na szefa Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, którym został Edward Jednoszewski, a honorowym sołtysem został p. Daniszewski. Przedstawicielka LIR Małgorzata Pałys zaproponowała nowemu prezesowi stały udział w Lubuskim Forum Rolniczym, skupiającym organizacje i związki branżowe związane z wsią i rolnictwem regionu.

Spotkanie było okazją do omówienia spraw prawnych związanych z funduszem sołeckim i osobowością prawną sołectwa. Sołtysi wybierają się także w maju na coroczną Pielgrzymkę Sołtysów do Lichenia.

Rola sołtysa dla aktywizacji wsi nie zawsze jest doceniana, samorząd rolniczy jak najbardziej docenia tę funkcję przychylając się do mocniejszego jej umocowania administracyjnego. Należy przypomnieć również, iż sołtysi mają wyznaczony w kalendarzu swój dzień – 11 marca każdego roku jest obchodzony jako Dzień Sołtysa.

Red.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.