Główna » Aktualności

ZJAZD SOŁTYSÓW

Autor: Red. dnia 28 kwietnia 2014

Lubuska Izba Rolnicza wzięła udział w zjeździe sołtysów w dn. 26.04.2014r. w Zielonej Górze.

Sołtysi zapoznali się z podziałem środków unijnych na lata 2014-2020 oraz z polską siecią odnowy wsi, jako ogólnopolską platformą współpracy gmin w zakresie odnowy wsi.

W temacie obrad były również zagadnienia z zakresu sieci internetu szerokopasmowego w każdym gospodarstwie domowym.

Jednym z ważnych zagadnień były możliwości i kierunku rozwoju energii odnawialnej na wsi. Sołtysi zapoznali się również z informacją o Pielgrzymce Sołtysów do Lichenia, która odbędzie się w dn. 5-6.07.2014r.

W spotkaniu wziął udział Delegat do KRIR Stanisław Myśliwiec.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.