Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady

ZNAMY ZWYCIĘZCĘ XII OLIMPIADY BHP W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM

Autor: Red. dnia 14 grudnia 2016

Wzorem lat ubiegłych, Lubuska Izba Rolnicza włączyła się w organizację już XII olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym.

2 grudnia br. do LODR w Kalsku przybyło 58 rolników z całego województwa lubuskiego, aby zmierzyć się z innymi i sprawdzić swoją wiedzę nt. bhp. Olimpiada zorganizowana głównie przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Zielonej Górze przy współudziale Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku składała się z trzech etapów.

I etap, test wielokrotnego wyboru, wyłonił 19 osób. Zmierzyły się one w II etapie, również pisząc test wyboru. Po tym etapie większość miejsc była już wyłoniona, ale Komisja w składzie:

– Janusz Pawlak – przewodniczący komisji, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze;

– Agata Dulat – Starszy Specjalista Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze,

– Anna Markiewicz – Główny Specjalista w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

– Elżbieta Wiśniewska – Kierownik Działu Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa w LODR Kalsk,

– Anna Słowik – p.o. Dyrektor Biura Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze,

– Stanisław Ganczarski – Kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

zakwalifikowała do III etapu 5 osób. Był to etap ustny. Uczestnicy na podstawie zdjęć musieli wskazać nieprawidłowości, które rażąco naruszają zasady bezpieczeństwa i zagrażają zdrowiu a nawet życiu rolnika.

W przerwie pomiędzy poszczególnymi etapami konkursu, Dariusz Szymura z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie przedstawił prezentacje nt. zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Laureatami tegorocznej olimpiady zostali:

I Miejsce – Wanda Rogielska – powiat krośnieński

II Miejsce – Anna Heleniak – powiat Polkowice

III Miejsce – Sebastian Psonak – powiat żagański

IV Miejsce – Paweł Muster – powiat strzelecko-drezdenecki

V Miejsce – Łukasz Tarbaj – powiat nowosolski

Uczestnicy kolejnych 11 miejsc zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS, PIP, LIR, UM, ARR. Nagrodę Lubuskiej Izby Rolniczej otrzymała pani Bernadeta Matuszak z powiatu międzyrzeckiego. Wszystkim serdecznie gratulujemy, nie tylko zdobytych nagród i wyróżnień, ale przede wszystkim zdobytej wiedzy, która z pewnością przełoży się na bezpieczeństwo pracy we własnym gospodarstwie. Kolejna olimpiada za rok, ale już dziś zachęcamy do ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu BHP.

A.Słowik

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.