Główna » Archiwa

10 marca 2023

Autor: Red. dnia 10 marca 2023
ARIMR PRZYPOMINA – PISMA PRZEKAZYWANE ZA POŚREDNICTWEM PUE TRZEBA ODEBRAĆ W CIĄGU 14 DNI

Zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, pismo do ubiegającego się o pomoc, w sprawie uzupełnienia lub poprawy wniosku, udostępnione za pomocą PUE (Platformy Usług Elektronicznych), uważa się za doręczone w momencie potwierdzenia jego odczytania na PUE albo po upływie 14 dni od dnia otrzymania tego […]

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.