Lubuska Izba Rolnicza » RP Zielonogórska
Główna » Archiwa

RP Zielonogórska

Autor: Red. dnia 13 czerwca 2013
PRAWO ŁOWIECKIE A PRAWO WŁASNOŚCI ROLNIKÓW

Na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej, zgłoszony przez delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Stanisława Myśliwca w sprawie sposobu wydzierżawiania gruntów rolników bez ich udziału – KRIR występuje do Trybunału Konstytucyjnego o uregulowanie tej kwestii. Przepisy ustawy Prawo łowieckie pośrednio wpływają na prawo korzystania z własności rolniczej, ograniczając je. Ograniczenie te polega na niemożności wydzierżawiania przez […]

Autor: Red. dnia 18 marca 2013
KOMISJA SEJMIKU W SPRAWIE SZKÓD BOBROWYCH

W dniu 13 marca br. przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Lubuskiego. Spotkanie odbyło się w Sulęcinie w Inspektoracie Melioracji i poświęcone było problemom powiatu w zakresie rolnictwa, w tym stanu melioracji. Wiceprezes LIR Bogusław Pietrow, p-cy Sulęcińskiej RP Andrzej Matkowski oraz p-cy Gorzowskiej RP Czesław Hładki przedstawili narastający problem zwiększonej […]

Autor: Red. dnia 7 lutego 2013
O BOBRACH W LUBSKU

W dniu 5 lutego 2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Miejskiej w Lubsku, na które została zaproszona m.in. Małgorzata Pałys-dyrektorBiura LIR oraz Tomasz Kozłowski główny specjalista z RDOŚ w Gorzowie Wlkp., Marian Dziwulski – kierownik ODR w Lubsku, przedstawiciele kół łowieckich, rolnicy i sołtysi z terenu gminy. Głównym tematem […]

Autor: Red. dnia 17 grudnia 2012
INTERWENCJA W SPRAWIE BOBRÓW

 Sz. P.  Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska   W związku z kierowanymi do Lubuskiej Izby Rolniczej przez rolników wnioskami dotyczącymi licznych szkód spowodowanych na terenie całego województwa lubuskiego przez nadmierną populację bobrów, Zarząd LIR zwraca się z prośbą o wyjęcie spod ochrony bobra na terenie województwa lubuskiego co przyczyni się do ograniczenia populacji tego […]

Autor: Red. dnia 10 grudnia 2012
CO Z TYM BOBREM?

Lawinowy wzrost populacji bobra w naszym województwie przyczynia się w ostatnim okresie do częstego podtapiania terenów, a ponadto bobry niszczą stawy hodowlane, wały przeciwpowodziowe czy przepusty drogowe, co powoduje zalewanie pól uprawnych i sadów. Coraz częściej rolnicy pytają o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry. Wiedzą, że mogą się o nie ubiegać. Nie wiedzą jednak […]

Autor: Red. dnia 31 października 2012
O SZKODACH ŁOWIECKICH W RDLP SZCZECIN

W dniu 30 października w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska w związku z otrzymaniem przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie pisma Podsekretarza Stanu Ministra Środowiska. w sprawie problematyki szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną na polach i w lasach odbyło się spotkanie w powyższej sprawie. Uczestnikami byli przedstawiciele właściwych Marszałków Województw, Zarządów Okręgowych Polskiego […]

Autor: Red. dnia 12 października 2012
WERYFIKACJA PLANÓW ŁOWIECKICH

Na wniosek Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody skierowany do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie w dniu 11.10.2012 r. zorganizowało spotkanie w sprawie przekazania informacji o realizacji rocznych planów łowieckich, poziomu szkód wyrządzonych w uprawach rolnych i w lesie, szczegółowej analizy założeń wieloletniech łowieckcich planów hodowlanych w szczególności osiągnięcia na koniec ich obowiązywania […]

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2012
LUBUSKA GOSPODARKA ŁOWIECKA A ROLNICTWO

W dniu 30 maja br. w Kalsku odbyło się spotkanie poświęcone narastającemu problemowi szkód łowieckich w rolnictwie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy samorządu rolniczego tj. Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu LIR Władysław Piasecki, Alfred Kałużny, Andrzej Kuziemski, delegat do KRIR Stanisław Myśliwiec oraz […]

Autor: Red. dnia 25 maja 2011
MEDIACJE WÓJTA W LIPINKACH

W dniu 20 maja 2011 r. w Lipinkach Łużyckich Wójt Gminy Michał Morżak zorganizował spotkanie rolników i przedstawicieli kół łowieckich z terenu gminy w celu omówienia spraw dotyczących szkód łowieckich oraz spraw dotyczących ochrony upraw przed zwierzyną leśną. Wójt przywitał wszystkich przybyłych rolników, myśliwych oraz przedstawicieli Lubuskiej Izby Rolniczej – Mariana Dziwulskiego – Przewodniczącego Żarskiej […]

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2011
SPOTKANIE Z REGIONALNYM DYREKTOREM OCHRONY ŚRODOWISKA

W dniu 30 grudnia 2010r. przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej spotkali się z Janem Rydzaniczem, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Izbę reprezentował Andrzej Pawelec – Przewodniczący Gorzowskiej Rady Powiatowej oraz Czesław Hładki – członek Gorzowskiej Rady, przedstawiciel gminy Witnica. W spotkaniu uczestniczył także Wincenty Piworun – zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody. […]

Autor: Red. dnia 24 maja 2008
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „SZKODY ŁOWIECKIE W ROLNICTWIE”

Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała w poniedziałek  19 maja  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze konferencję ,,Szkody  łowieckie w rolnictwie”.

Autor: Red. dnia 5 kwietnia 2008
NIEDOSKONAŁE  PRAWO  ŁOWIECKIE

 Narastanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną na polach uprawnych w przeciągu ostatnich lat rodzi coraz więcej problemów dla rolników.

Autor: Red. dnia 1 marca 2008
SPOTKANIE FORUM ROLNICZEGO Z WICEWOJEWODĄ

Kolejne posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego (skupiającego organizacje pracujące na rzecz rolnictwa w woj. lubuskim) z wicewojewodą Janem Świrepą poświecone było przedstawieniu bieżących problemów, zwłaszcza związanych z szacowaniem i wypłacaniem odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzynę łowną i chronioną. Poruszono sprawy związane z działalnością służb zespolonych, zwłaszcza weterynaryjnych i ochrony roślin.

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2007
PROBLEMY ŁOWIECKIE

W Małomicach w dniu 18.12.2007r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie rolników Gminy Małomice w zakresie szkód łowieckich.

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.