Lubuska Izba Rolnicza » Walne Zgromadzenia LIR
Główna » Archiwa

Walne Zgromadzenia LIR

Autor: Red. dnia 25 listopada 2014
WALNE ZGROMADZENIE LIR

Dnia 24 listopada, w siedzibie LODR Kalsk odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Spotkanie otworzył Prezes Władysław Piasecki, witając delegatów i zaproszonych gości. Po wyborze przewodniczącego obrad i sekretarza, przyjęto porządek obrad. Po spełnieniu tych obowiązków, przyszedł czas na przyjemniejszy punkt spotkania: Stanisław Tomczyszyn Członek Zarządu Województwa Lubuskiego i Władysław Piasecki Prezes LIR, wręczyli […]

Autor: Red. dnia 18 października 2012
POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 16 października 2012 r. w sali konferencyjnej LZKiOR odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście. Tematyka spotkania dotyczyła Programu NATURA 2000, decyzji i pozwoleń środowiskowych, mechanizmów modulacji w płatnościach i aktualne nabory wniosków o przyznanie środków pomocowych w ramach PROW 2007-2013 oraz informacje z […]

Autor: Red. dnia 20 lutego 2012
POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 14 lutego 2012r. w sali konferencyjnej LWZRKiOR w Zielonej Górze, odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie otworzył i prowadził wiceprzewodniczący Rady Rafał Nieżurbida.

Autor: Red. dnia 24 października 2011
PROBLEM MELIORACJI W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

W dniu 19 października br. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, które w całości poświęcone było problematyce melioracji głównie w powiecie. Spotkanie otworzył Przewodniczący Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR Władysław Piasecki i przywitał zaproszonych gości i delegatów LIR. Powiedział m.in., że ilość cieków w województwie jest duża […]

Autor: Red. dnia 29 września 2010
ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR

24 września 2010 roku w sali konferencyjnej siedziby Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zielonogórskiej RP LIR Władysław Piasecki, omówił proponowany porządek obrad, a także przedstawił gości i delegatów przybyłych na posiedzenie. Następnie głos zabrali przedstawiciele Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze Pani […]

Autor: Red. dnia 16 marca 2010
POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 15 marca b.r. w siedzibie Lubuskiej Izby Rolniczej odbyli posiedzenie delegaci z Zielonogórskiej Rady powiatowej LIR. Posiedzenie otworzył Przewodniczący RP – Władysław Piasecki i przywitał zgromadzonych na spotkaniu delegatów oraz zaproszonych gości, którym oddał głos. Jako pierwsze wystąpiły Panie z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji – Kierownik Stanisława Sokołowska oraz Z-ca Kierownika Magdalena Kańczurzewska. […]

Autor: Red. dnia 27 czerwca 2007
POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ

W dniu 26 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie RP LIR powiatu zielonogórskiego otworzył Prezes LIR /Przewodniczący RP LIR powiatu zielonogórskiego/Władysław Piasecki, który przedstawił porządek posiedzenia.

  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.