Lubuska Izba Rolnicza » Walne Zgromadzenia LIR
Główna » Archiwa

Walne Zgromadzenia LIR

Autor: Red. dnia 7 lipca 2015
NOWE WŁADZE WYBRANE – WZ LIR

W dniu 6 lipca br. odbyło się I Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej V kadencji. Jako pierwszy głos zabrał ustępujący prezes LIR Władysław Piasecki, który nie ukrywając wzruszenia podziękował wszystkim za wspólne 19 lat, jakie spędził w strukturach Izby, w większości czasu w funkcji prezesa. Następnie informację z przebiegu wyborów do Lubuskiej Izby Rolniczej przedstawiła […]

Autor: Red. dnia 3 lipca 2015
I WALNE ZGROMADZENIE LIR V KADENCJI

  Uprzejmie informujemy, że Lubuska Izba Rolnicza zakończyła II etap wyborów w powiatach, podczas których wybrano skład Walnego Zgromadzenia LIR na V kadencję 2015-19. W dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 11.00 w Kalsku odbędzie się I posiedzenie Walnego Zgromadzenia LIR, na którym zostanie wybrany prezes, wiceprezes, członkowie zarządu, delegat do Krajowej Rady Izb […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2015
OSTATNIE POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ IV KADENCJI

Dnia 26 marca 2015 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się ostatnie Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej IV kadencji. Obrady poprzedziło spotkanie Komisji Rewizyjnej LIR. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano, tradycyjnie już prezesa LIR Władysława Piaseckiego, który na wstępie powitał wszystkich zebranych delegatów oraz członków wojewódzkiej komisji wyborczej. Po jednomyślnym przyjęciu porządku […]

Autor: Red. dnia 15 stycznia 2015

W związku z uchwałą KRIR nr 9/2014, informujemy, że wybory delegatów do Izb Rolniczych odbędą się 31 maja 2015 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały określającą harmonogram działań dot. wyborów oraz kandydowania! UCHWAŁA NR 9/2014 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb […]

Autor: Red. dnia 25 listopada 2014
WALNE ZGROMADZENIE LIR

Dnia 24 listopada, w siedzibie LODR Kalsk odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Spotkanie otworzył Prezes Władysław Piasecki, witając delegatów i zaproszonych gości. Po wyborze przewodniczącego obrad i sekretarza, przyjęto porządek obrad. Po spełnieniu tych obowiązków, przyszedł czas na przyjemniejszy punkt spotkania: Stanisław Tomczyszyn Członek Zarządu Województwa Lubuskiego i Władysław Piasecki Prezes LIR, wręczyli […]

Autor: Red. dnia 18 października 2012
POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 16 października 2012 r. w sali konferencyjnej LZKiOR odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście. Tematyka spotkania dotyczyła Programu NATURA 2000, decyzji i pozwoleń środowiskowych, mechanizmów modulacji w płatnościach i aktualne nabory wniosków o przyznanie środków pomocowych w ramach PROW 2007-2013 oraz informacje z […]

Autor: Red. dnia 20 lutego 2012
POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 14 lutego 2012r. w sali konferencyjnej LWZRKiOR w Zielonej Górze, odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie otworzył i prowadził wiceprzewodniczący Rady Rafał Nieżurbida.

Autor: Red. dnia 24 października 2011
PROBLEM MELIORACJI W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

W dniu 19 października br. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, które w całości poświęcone było problematyce melioracji głównie w powiecie. Spotkanie otworzył Przewodniczący Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR Władysław Piasecki i przywitał zaproszonych gości i delegatów LIR. Powiedział m.in., że ilość cieków w województwie jest duża […]

Autor: Red. dnia 29 września 2010
ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR

24 września 2010 roku w sali konferencyjnej siedziby Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zielonogórskiej RP LIR Władysław Piasecki, omówił proponowany porządek obrad, a także przedstawił gości i delegatów przybyłych na posiedzenie. Następnie głos zabrali przedstawiciele Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze Pani […]

Autor: Red. dnia 16 marca 2010
POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 15 marca b.r. w siedzibie Lubuskiej Izby Rolniczej odbyli posiedzenie delegaci z Zielonogórskiej Rady powiatowej LIR. Posiedzenie otworzył Przewodniczący RP – Władysław Piasecki i przywitał zgromadzonych na spotkaniu delegatów oraz zaproszonych gości, którym oddał głos. Jako pierwsze wystąpiły Panie z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji – Kierownik Stanisława Sokołowska oraz Z-ca Kierownika Magdalena Kańczurzewska. […]

Autor: Red. dnia 27 czerwca 2007
POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ

W dniu 26 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie RP LIR powiatu zielonogórskiego otworzył Prezes LIR /Przewodniczący RP LIR powiatu zielonogórskiego/Władysław Piasecki, który przedstawił porządek posiedzenia.

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.